Osuuskunta Sange — Internet-asiantuntijat


Sijainti: Sange » Jäsenet

Jäsenet

Sangen yritysmuoto on osuuskunta (Osk) mikä eroaa osakeyhtiöstä (Oy) siten, että jokaisella omistajalla on yhtäläinen äänioikeus yhtiökokouksessa (yleiskokous) omistusosuudesta riippumatta. Tästä syystä osuudenomistajista on luonnollisempaa käyttää nimitystä jäsen. Osuuskuntien toimintaperiaate on usein se, että ne pyrkivät tuottamaan suoraa hyötyä jäsenilleen sen sijaan että ne tuottaisivat lisää arvoa sijoitetulle pääomalle. Lisätietoa yritysmuodoista löytyy Wikipedian sivuilta sekä erityisesti osuustoiminnasta Suomessa Pellervo-seuran sivuilta.

Toimikauden 2009 lopussa Sangella oli 51 jäsentä.

Liittyminen

Tapanamme on ollut, että otamme jäseniksemme henkilöitä, jotka joku jäsen jo tuntee jollakin tavoin. Tämä ei toki estä järjestämästä vaikka tapaamista, jossa voi paremmin tutustua puolin ja toisin ja samalla keskustella tarkemmin siitä mitä osapuolilla on tarjota toisilleen.

Liittymismaksumme on 50 euroa ja sen lisäksi tulee lunastaa ainakin yksi osuus joiden suuruus on 100 euroa. Liittymisen hyväksyy hallitus, jolla on ollut tapana kokoontua tarpeen vaatiessa kohtuullisen useinkin.

Hallitus

Sangen toiminnasta vastaa yleiskokouksen valitsema hallitus. Sangella ei ole toimitusjohtajaa.

Hallituksen kokoonpano 17.4.2010 alkaen on: Panu Kalliokoski (taloudenhoitaja), Otto Kekäläinen (laatuvastaava), Matti Lassila, Tero Matinlassi (varapuheenjohtaja), Janne Peltonen (sihteeri) ja Osma Suominen (puheenjohtaja) sekä varajäsenet Markku Porvari ja Samuel Rinnetmäki.YhteystiedotSivukarttaPävitetyt sivut

Osuuskunta Sange • PL 197, 00131 Helsinki • info@sange.fi